Skip to main content

Vareidvassdraget i Flakstad kommune

 • Finn Roar Hungerholdt
 • Nyheter

Vareidvassdraget er et nydelig vassdrag, med historisk godt fiske - men som nå har blitt 1 av 16 stengte anadrome vassdrag i Lofoten. 

Vareidvassdraget ligger langs E10 i Flakstad kommune – med start nesten oppe ved Nappskaret hvor det renner en elv ned i Storvatnet. Videre Storurelva som renner mellom dette vannet og Litlvatnet. Fra Litlvatnet renner en kort elv under E10 og ut i havet ved Vareidsundet. Da er vi nært krysset hvor E10 går skarpt til venstre, og til høyre går veien bort til Vikten og severdigheten Glasshytta på Vikten. Lofoten har mye å by på – også dette flotte og spennende vassdraget, som er ett av de 16 anadrome vassdragene som er stengt for fiske i Lofoten.

Vi møtte brødrene Arent og Brian Elvestrand og Berner Nygård øverst i vassdraget – de er grunneiere og har fisket her i «alle år». Brødrene bodde ikke lenger unna Storvatnet enn at de kunne se fisken hoppe – og da var det full spurt over marka ned til vannet for å prøve lykken. Brian bor der ennå, mens Arent har bosatt seg like ved, litt høyere opp.

Starten er en idyllisk fin elv, som retning Nappskaret raskt blir så bratt at fisken nok ikke kommer mer enn 100 meter oppover. Men det er tatt fin laks i munningen av elva, og det er sannsynligvis gyting også her. I selve Storvatnet er det både fin sjøørret, sjørøye og laks – det er også de senere år tatt fisk på 2-3 kg her. Her er det også stedbunden og mindre røye – altså ikke anadrom, men som holder seg i dette vannet, uten å gå ut i sjøen. På sør-/østsiden av vannet er det bratt fjell, og vannet er dypt på denne siden, og grunnere på den andre.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Ved innløpselva til Storvatnet

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Storurelva, som renner mellom de to vannene.  I enden av vannet ligger hovedgyteelva – Storurelva – som renner rolig med kun 1 høydemeters forskjell mellom vannene. Her har brødrene og andre av de lokale jobbet i mange år for å opprettholde og forbedre gyteforholdene. De har fjernet begroing og tilrettelagt bedre for gytegroper der det er mulig. Her er det naturlig god gytegrus i flere partier. De ønsker å få til besøk av skoleklasser for å gjøre jevnlig rensk av elva. Det ville være god opplæring, og kanskje rekrutteringer av nye fiskere og naturentusiaster?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Stedvis gode gyteforhold i elva, men kan forbedres med enkle tiltak.

Så kommer Litlvatnet, som navnet tilsier, er noe mindre enn det første, men som også har samme flotte fiskestamme. Her er det også tilrettelagt tidligere for fiske for rullestolbrukere, med mulighet for å kjøre ned til vannet og en liten brygge.

Fra dette vannet er det renner det en elv på ca 100 meter ut i havet.

Vareidvassdraget ble stengt for fiske i år.

Vi møtte flere grunneiere også i nedre del av vassdraget. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Vi fikk en hyggelig prat med flere av grunneierne i vassdraget, og avsluttet turen ved vassdragets utløp i Vareidsundet.

Det er et felles ønske fra grunneierne om å få vassdraget åpnet igjen for fiske. I dette vassdraget finnes alle våre tre anadrome fiskearter – sjørøye, sjøørret og den sannsynligvis snart rødlistede atlanterhavslaksen. Vi tror også her, at for å bevare og utvikle bestandene av fisken i vassdraget, vil det beste være å få vassdraget åpnet igjen for fiske – etter de lovpålagte regler som gjelder for dette. Slik kan det igangsettes et aktivt fiske og en aktiv forvaltning av vassdraget. Om vassdraget opprettholdes stengt i minst 5 år som er det opprinnelige vedtaket – vil det i praksis sannsynligvis føre til et forfall i hele vassdraget.

Vi vil fortsette dialogen med grunneierne, og se om vi sammen kan gjøre nødvendige tiltak for å åpne Vareidvassdraget for fiske igjen.