Skip to main content

Svolværvassdraget - med sjøørret og røye

I august var vi også innom det flotte Svolvær-vassdraget - som har stor både sjøørrett og sjørøye å by på. Her ønsker man seg videoovervåking for å kartlegge bestanden, særlig av sjørøya. 

Svolværvannet består av to store basseng, som knyttes sammen av en bred passasje på ca 10 meter. Innerst i "indrevannet" renner en elv ned, hvor Lofotkraft har hatt et kraftverk siden 1950-tallet. Svolvær Jeger og Sportsfiskeforening er stort sett fornøyd med hvordan Lofotkraft håndterer vannføringen her, forteller Vidar Hansen som er ivrig deltager i foreningen, og i forvaltningen av vassdraget. Ut fra "ytrevannet" renner Strandelva ned i havet, inn i Leirospollen. 

 IMG 3903 1200 Svolværvatnet naust og båterForeningen har et naust ved vannet, med vedovn og noen stoler for bruk i ruskevær. Her ligger også to båter de leier ut.

Vidar forteller at de stort sett er godt fornøyd med fisket. I Indrevatnet holder sjørøya til - og gyter her på fin sandbunn. I ytrevannet er det sjøørreten som regjerer - den stikker ned i Strandelva for å gyte. I 2017 registrerte man en sjøørret på videokamera på 105 cm - altså ca 10 kg om k-faktor=1. Sjørøya her har også vært stor og flott. 

IMG 3900 1200 Svolværvatnet bålFin plass utenfor naustet, til båling og prat.

I samarbeid med Lofotkraft ble det satt opp videoovervåking her i 2017, på en egnet plass i Strandelva. Det fungerte godt, og man fikk en bra oversikt over bestanden. Etter sesongen 2018 er imidlertid kameraet tatt opp, og det er ikke midler eller kapasitet til å drifte en slik overvåking. I mellomtiden har man også blitt bekymret for at størrelsen på røya er redusert. Det er også andre forhold i pollen utenfor elva som kan påvirke oppgangen av fisk. Vi møtte Vidar og Karl Morten Pedersen fra foreningen, og vår plan er blant annet å etablere en videoovervåking igjen, som den lokale foreningen kan drifte, og dermed få bedre kontroll igjen på bestanden. Planen er å sette opp dette neste år.