Skip to main content

Storelva, Sydalen i Vågan kommune, Lofoten

 • Finn Roar Hungerholdt
 • Nyheter

Storelva ligger i Sydalen/Klepstad i Vågan kommune, og er stengt for fiske av Miljødirektoratet, på grunn av manglende fangstrapportering. En av grunneierne, Tore Pedersen, inviterte oss for å vurdere mulighetene for å få åpnet elva igjen. Det påvirker både bygdas befolkning og elva i seg selv, svært negativt at den er stengt for fiske. 

Dette er et spennende vassdrag, med en flott liten elv, med gode gyteplasser og flotte gjemmesteder for sjøørreten. Arild Pedersen er en særdeles ivrig grunneier, som er meget opptatt av elvas status. Han ser allerede at folk i bygda har mindre interesse for elva, nå som den er stengt for fiske. Det er en trist utvikling at det lokale engasjementet forsvinner, og han mener det vil forverre utviklingen for vassdraget ytterligere. Tidligere var det stor oppgang av stor, fin sjøørret, og man kunne se den hoppe i munningen i stort antall. Det ble fisket i elva, men også i mindre bekker langs vassdraget - som særlig var populært for de yngste i bygda, og tilreisende. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Fine gjemmesteder for ørreten langs elvebredden.

 

Nå ser situasjonen ut til å være helt annerledes. Småørret er observert, men kun i nedre del av elva. Det er mistanke om at utslipp fra et renseanlegg øverst i vassdraget, samt utstrakt tyvfiske med garn utenfor elvemunningen har vært skadelig for bestanden. Grunneierne er usikre på situasjonen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Det er fin variasjon i elva, mellom rolige brede områder, deler med små og store steiner, og smalere stryk.

 

Stiftelsen Anadroms plan er å kartlegge elva grundigere, og installere videoovervåking for å få kontroll på bestanden – for deretter å igangsette eventuelle tiltak, slik at vassdraget forhåpentligvis kan åpnes for fiske igjen så snart som mulig. Elva er foreløpig stengt på grunn av manglende fangstrapportering - det vil vi hjelpe grunneierne med. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Atle og Tore inspiserer. Innsnevringen der elva går under veien, kan være et bra sted for videoovervåking.