Skip to main content

Lofotposten: Stiftelse tilbyr hjelp til å få elvene åpnet

  • Magnar Johansen
  • Nyheter

Stiftelsen Anadrom har som mål å åpne de 16 stengte fiskevassdragene i Lofoten i løpet av 2022. – Lofoten blir et viktig utstillingsvindu for forvaltning av vassdrag, mener leder Atle Frøysland.

 

Dette er et utdrag av artikkelen frå Lofotposten 07.09.2021. Klikk her for å lese hele artikkelen.