Skip to main content

Sportsfiske i Lofoten: Snart kommer disse til et vassdrag nær deg

 • Rune Andreassen - Lofotposten
 • Nyheter

Skulle du i løpet av de neste ukene få øye på fire personer som står og ser ned på ei elv, så er det mest sannsynlig biologer fra Akvaplan-niva. De er innleid av stiftelsen Anadrom, som skal befare hele 13 vassdrag i Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes nå i juli.

Lofotposten 11.07.23. Tekst og foto: Rune Andreassen

Tilrettelegging

– Hensikten er å legge til rette for sportsfiske, og få kunnskap om vassdraget. Noen vassdrag er dessuten stengt for fiske, men vil kunne åpnes når de er kartlagt og det er etablert systemer for god forvaltning, forteller Atle Frøysland i stiftelsen Anadrom.

Engasjert: Atle Frøysland er initiativtager til, og daglig leder av, stiftelsen Anadrom. Frøysland er selv ute i felten sammen med biologer og grunneiere. Han er levende opptatt av tilrettelegging for sportsfiske, og han er tydelig på at den finansieringen som bidragsyterne stiller opp med er avgjørende for å få med grunneierlagene. Foto: Rune Andreassen Engasjert: Atle Frøysland er initiativtager til, og daglig leder av, stiftelsen Anadrom. Frøysland er selv ute i felten sammen med biologer og grunneiere. Han er levende opptatt av tilrettelegging for sportsfiske, og han er tydelig på at den finansieringen som bidragsyterne stiller opp med er avgjørende for å få med grunneierlagene. Foto: Rune Andreassen

Stiftelsen finansieres ved hjelp av støtte fra oppdrettsnæringa, kraftselskaper og Nordland fylkeskommune, og stiftelsen sier blant annet dette om seg selv:

«Anadrom sin oppgave er å hjelpe styret i elveeierlag med kostnadseffektive tiltak for at det skal bli mer vill laksefisk i elva, betre fiske og økt verdiskaping. Samtidig å utvikle vassdrag til å bli attraktive nærmiljøtiltak for rekreasjon, folkehelse og økt bolyst for fiskere og andre brukergrupper.»

Og nettopp dette er målet for Vestpollvassdraget, som ifølge en av grunneierne, Viggo Berg, og fastboende i området, Lasse Arntzen, er et fiskerikt vassdrag.

Masse info: Lasse Arntzen (th.) er ivrig fritidsfisker, i tillegg til at han har panoramautsikt over Vestpolltjønna fra boligen sin. Arntzen delte villig vekk masse relevant informasjon om vassdraget med biologene Linda Simensen, Jenny jensen, Eirik Henriksen og Guttorm Christensen. Foto: Rune Andreassen Masse info: Lasse Arntzen (th.) er ivrig fritidsfisker, i tillegg til at han har panoramautsikt over Vestpolltjønna fra boligen sin. Arntzen delte villig vekk masse relevant informasjon om vassdraget med biologene Linda Simensen, Jenny jensen, Eirik Henriksen og Guttorm Christensen. Foto: Rune Andreassen

Både pollen som henger sammen med sjøen, og består av brakkvann, og elva som munner ut i pollen.

Vestpolltjønna ser ved første øyekast ut som et ferskvann, men ifølge Lasse Arntzen kan du få det meste av saltvannsfisk der, til og med stortorsk.

– Jeg fikk nylig en torsk på 40 kilo i pollen, kan Arntzen fortelle.

Arntzen gjorde som mange andre på denne tiden av året, og lot torsken få svømme videre, men den skal ha sett helt fin ut.

Telling med kamera

Men det er selvfølgelig laks og sjøørret som interesserer sportsfiskerne mest, og nå vil grunneierne i Vestpollvassdraget gjerne ha bistand fra Anadrom. Også telling av fisk ved hjelp av kameraer som monteres under vann kan være aktuelt.

Grunneierne har for øvrig begynt enkel registrering allerede, og de har funnet følgende svært så sympatiske ordning:

– Du må ha fiskekort. Det er gratis, men fisken må rapporteres inn så vi får en oversikt, forteller grunneier Viggo Berg.

Også Vågan kommune har interessert seg for den jobben Anadrom og de innleide biologene fra Akvaplan Niva gjør i flere vassdrag i kommunen nå i sommer, og ordfører Frank Johnsen har fått detaljert info om hva som skal skje i hvert vassdrag. Den friluftsinteresserte ordføreren deltok også på infomøtet Anadrom og biologene hadde med grunneierne før det praktisk arbeidet i elva tok til. Både gjengroing, overdrevent fiske fra båt og vannføringa i elva var blant temaene.

Fiske interessert: Frank Johnsen (Sp) er ikke bare ordfører. Han er også fiske interessert. Dagen før kartleggingen av vassdragene i Vågan startet, fikk han en gjennomgang av hva som skulle gjøres sammen med Atle Frøysland i stiftelsen Anadrom. Johnsen var også med på oppstartsmøtet for Vestpollvassdraget hjemme hos Lasse Arntzen. Foto: Rune Andreassen Fiske interessert: Frank Johnsen (Sp) er ikke bare ordfører. Han er også fiske interessert. Dagen før kartleggingen av vassdragene i Vågan startet, fikk han en gjennomgang av hva som skulle gjøres sammen med Atle Frøysland i stiftelsen Anadrom. Johnsen var også med på oppstartsmøtet for Vestpollvassdraget hjemme hos Lasse Arntzen. Foto: Rune Andreassen

Lasse Arntzen, som hadde stilt verandaen til disposisjon for infomøtet, syntes det var hyggelig med ordførerbesøk på verandaen og han kunne fortelle at det ikke er helt uvanlig å se en fiskende ordfører Johnsen nede i Vestpolltjønna.

Vestpollelva: Det er ikke så mye vann i elva akkurat nå, men ifølge biologene er det likevel nok vannføring til at fisken kan gå opp her. Foto: Rune Andreassen Vestpollelva: Det er ikke så mye vann i elva akkurat nå, men ifølge biologene er det likevel nok vannføring til at fisken kan gå opp her. Foto: Rune Andreassen

Disse vassdragene blir undersøkt av biologene i sommer:

Vågan
 • Vestpollvassdraget
 • Delpvassdraget
 • Vaterfjordvassdraget
 • Storvatnvassdraget
 • Svolværvassdraget
 • Storfjordvassdraget
 • Hopenvassdraget
 • Storelva i Sydalen
 • Olderfjordelva
 • Jenndalsvassdraget
Vestvågøy
 • Lyngedalsvassdraget
Flakstad
 • Vareidvassdraget
Moskenes
 • Åvassdraget med Tindsvatnet