Skip to main content
Selen spiser mindre laks og sjøørret enn forventet

Selen - en mindre trussel enn antatt

Selen spiser mindre fisk enn antatt. Det, og at den spiser langt mindre anadrome fisk enn de fleste tidligere har antatt, er rett og slett fantastisk. Det gjør at selen ikke lenger kan antas å være en stor del av totale trusselbildet, og nå er det de andre aspektene med selen vi må se på. Ja, for vi kan dessverre ikke avskrive den helt enda.

Selen er et godt eksempel på hvor viktig det er med god og oppdatert forskning. Det er forskerne som er ekspertene vi må stole på når det anadrome trusselbildet skal kartlegges og oppdateres. Joda, vi kan alle hjelpe til, både i og utenfor elvene, men når et totalbilde skal tegnes, er vi hjelpeløse uten ekspertenes rapporter. Men, miljøet vårt er i konstant endring og derfor må forskere få midler og muligheter for å undersøke de reelle problemstillingene i uavhengige rapporter. I stiftelsen har vi særlig fokus på å belyse det totale trusselbildet, derfor må vi ha et åpent sinn for nye fakta i trusselbildet og agere deretter. 

Spiser mindre, fortsatt et problem

For selens del, betyr det at den ikke spiser like mye anadrome fisk som antatt, men den er fortsatt en stor trussel for det totalte miljøbildet. Den er en kjent spreder av sykdommer og spesielt er fiskemarken kveis et av de største problemene den fører med seg. For laksens del, er selen selvsagt en kjent fare og når det ligger mengder med sel i fjordene nær elvemunningen, er det en kjensgjerning at laksen vegrer seg å passere for å gå opp å gyte. Mange laks blir og spis i forsøket, det ser vi tydelig av kraftige bitemerker på det som har sluppet forbi. 

Så, neida, vi kan ikke avblåse selen enda - men det er ikke så ille som først antatt. 

Om rapporten - OBS artikkelen er ikke gjennomgått og ikke klar for publ.

  • Rapporten er laget av Havforskningsinstituttet, ved xxxx xxxx i 2015
  • Den viser at selen foretrekker sei, sild, torsk og øyepåle og spiser minimalt med anadrome fisk
  • Den tar ikke for seg andre problem forbundet med anadrome fiskeslag