Skip to main content

Anadrom Samarbeids­forum

Anadrom Samarbeidsforum samler forvaltere av anadrome vassdrag i et stort fellesskap, slik at de får gode rammevilkår og hjelpemiddel i forvaltning av fiskebestandene og aktiviteter langs vassdraget.

MÅLSETTING FOR FORUMET

  • Å styrke forvaltninga av anadrome vassdrag, bygd på lokal erfaring og kunnskap opparbeidd i generasjoner, for å sikre ei framtidsretta og kostnadseffektiv forvaltning av vill laksefisk.

  • Å bidra til at forvaltere av vassdrag får kostnadseffektive hjelpemiddel i arbeidet med drift av elveeierlag, forvaltning av vassdrag og fisketurisme.

  • Å bidra til erfarings- og kunnskapsoverføring mellom vassdrag og myndigheter.

  • Å bidra til faktabasert og positiv oppmerksomhet rundt vill laksefisk lokalt, regionalt og nasjonalt.

MEDLEMSFORDELAR FOR 300 KRONER

  • Hjelp til å planlegge, finansiere og gjennomføre elveprosjekt.

  • Handbok for mer vill laksefisk i elva, til bruk i elveprosjekt.

  • Hjemmeside, Facebook og nyhetsbrev for samarbeidsforumet.

  • Medlemsmøter og fagsamlinger i regioner og nasjonalt.   

  • Deltaking i lokale og nasjonale utviklingsprosjekt.

  • Avtaler med leverandører og fagmiljø.