Skip to main content

Pilotprosjekt i Straumevassdraget

  • Finn Roar Hungerholdt
  • Nyheter

Vi har ulike pilotprosjekt i år, hvor vi tester ut videoovervåking. Ett av de er i fantastiske Straumevassdraget. Der er det spennende dager for leder av forvaltningslaget Knut-Einar Søberg. 

Stiftelsen Anadroms formål er å jobbe for bedre vilkår for vill laksefisk – det vil si i hovedsak bidra til at det blir mer laks, sjøørret og sjørøye vassdragene. Dette er et mål i seg selv, og en forlengelse av dette målet er det at det skal bli nok fisk til at det kan drives en høsting av overskuddet, som igjen bidrar til samfunnsnytte gjennom sportsfiske, turisme og annen aktivitet i bygda.

I Straumevassdraget i Bø i Vesterålen har vi ett av flere pilotprosjekt, hvor vi støtter de lokale grunneierne med å forbedre forvaltningen av et fantastisk fint vassdrag. Her har vi i år blant annet installert videoovervåking i en del av dette store vassdraget. Det gir – som det ofte gjør – meget interessant og dels overraskende informasjon.

Vassdragte med Drone Børre Albrigtsen 1200 Straumevassdraget, Bø i Vesterålen                                                                                                                                                                                   Foto: Børre Albrigtsen

Videokamaraet ble satt opp i august, så det er ikke mange ukers erfaring, men Knut-Einar Søberg, som er fiskeentusiast og ivrig leder av forvaltningslaget, kan fortelle om gode resultater og ikke minst stort engasjement!

Lokalavisa Bladet Vesterålen har også vært på besøk, og laget en flott artikkel, som kan leses her 

 

Skjermbilde SjøørretFlott sjøørret i fisketelleren 24. august

Straumevassdraget har en lang og meget interessant historie. Bl.a. fisket engelske lorder her på 1800-tallet. I historiebøkene kan Knut Einar fortelle at det beskrives at inntekter av fiskekortsalg på denne tiden til tider gikk direkte til kommunen, og finansierte vegutbygging, bruer og kirkeorgel både i Bø og Malnes! Det kan man kalle et godt eksempel på hva et veldrevet vassdrag kan bidra med! Det er nok ikke det som har vært ambisjonen for det arbeidet som i lang tid har vært drevet av forvaltningslaget i Straumevassdraget i nyere tid, men det er liten tvil om at det kan bidra til bygda på mange måter.

Det som nå gjøres er vel så mye miljøtiltak etter ulik, og for vassdraget uheldig, menneskelig aktivitet. På 1930-tallet ble det etablert et lysverk i vassdraget, altså kraftproduksjon som medførte stor og uheldig variasjon i vannføringen. Senere er det gjort mye ulikt gravearbeid, som bl.a. ganske åpenbart har skadet bestanden av elvemuslinger – som igjen er viktig for anadrom fisk.

Marius Andre Nygård laks 37 kgMarius Andre Nygård med en laks 3,7 kg tatt i Straumevassdraget i sommer.

 Det er mye hardt arbeid for et forvaltningslag som Knut-Einar leder, for mer enn 200 ulike grunneiere. Han er svært takknemlig for at Stiftelsen Anadrom nå har inngått et samarbeide, og mener det er snakk om et «før-og-etter», når Atle og Jan fra Stiftelsen tok kontakt, og ikke minst når vi nå har fått på plass videoovervåking.

Vi vil jobbe tett med Knut-Einar og de andre i Straumevassdraget fremover, og vil forhåpentligvis kunne bistå på en måte som gir enda mer positiv utvikling.