Skip to main content
Følg med!

Nyheter og artikler

Her kan du lese våre siste nyheter, aktuelle temaer og viktige oppdateringer fra våre samarbeidspartnere. 

Stiftelsen Anadrom inngår faglig samarbeid med LFI, Universitetet i Oslo

  • Finn Roar Hungerholdt
  • Nyheter

Stiftelsen Anadrom har inngått et faglig samarbeid med Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo.

LFI har lang erfaring og spesiell kompetanse på bunndyr og fisk (laks, ørret, sik, abborfisk og karpefisk), knyttet til fagområdene forurensning, eutrofiering (næringsindusert økning i planteplanktonproduktivitet) og vassdragsreguleringer; etterundersøkelser, kompenserende tiltak, som utsetting av fisk, beskatningsstrategi, endring av minstevann­føring og habitatforbedringer.

På anadrome bestander av laks og ørret omfatter forskingen bl.a. sameksistens mellom laks og ørret på rennende vann. I de senere år er det fokusert på betydning av grunnvann i innsjøer og elver som kan skape overlevelsesområder i kritiske perioder, enten dette skyldes lav vannføring eller dårlig vannkvalitet.

Svein Jakob SaltveitSvein Jakob Saltveit, forsker og leder LFILFI vil gi faglige innspill i stiftelsens arbeid med kartlegging og analyser av vassdrag, undersøke begrensende faktorer, foreslå tiltak til forbedring etc. og gi generelle innspill til stiftelsens arbeid. Kontakt­person vil være forsker Svein Jakob Saltveit.  For stiftelsen er dette av stor verdi i perioden vi nå går inn i, hvor vi utvider samarbeidet med en rekke vassdrag og vil gjøre grundige undersøkelser og kartlegging av disse.