Skip to main content
Følg med!

Nyheter og artikler

Her kan du lese våre siste nyheter, aktuelle temaer og viktige oppdateringer fra våre samarbeidspartnere. 

Storelva, Sydalen i Vågan kommune, Lofoten

  • Finn Roar Hungerholdt
  • Nyheter
Storelva ligger i Sydalen/Klepstad i Vågan kommune, og er stengt for fiske av Miljødirektoratet, på grunn av manglende fangstrapportering. En av grunneierne, Tore Pedersen, inviterte oss for å vurdere mulighetene for å få åpnet elva igjen. Det påvirker både bygdas befolkning og elva i seg selv, svært negativt at den er stengt for fiske. 

Les mer

Befaring i Vaterfjord­vassdraget i Lofoten

  • Finn Roar Hungerholdt
  • Nyheter
Vi har i siste del av august vært på en rekke befaringer i Lofoten, i forbindelse med vårt prosjekt Nordland-2023. 16 av 24 anadrome vassdrag i Lofoten er stengt for fiske av ulike årsaker. Vi vil hjelpe grunneierne og lokalbefolkningen med tiltak som forhåpentligvis fører til at vassdraget kan åpnes igjen for fiske. De nærmeste dagene vil vi vise litt fra en del vassdragene vi besøkte - det første: Vaterfjordvassdraget ved Svolvær, i Vågan kommune. 

Les mer

Sikrer villaksen i Nordland

  • Super User
  • Nyheter
Fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland gir et tilskudd til Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning på kr 300 000,- . Pengene skal brukes til gjennomføring av det tredje året av prosjektet «Nordland 2023».

Les mer

Lei av uriktige beskyldninger

  • Atle Frøysland
  • Nyheter
Norsk Villaksforvaltning (SNVF) har i lang tid blitt beskyldt for å underslå at oppdrett- og kraftbransjen har negativ påverknad på vill laksefisk. For å rydde all tvil av veien. De to bransjene har hatt og har negativ påvirkning på vill laksefisk.

Les mer

Jakt & Fiske skriver om oterproblemet

Oteren er et alvorlig problem i mange små og mellomstore lakseelver. Fra elvebredden møter vi ofte elveeiere som er helt oppgitt over situasjonen - og at det ikke blir gjort noe. Men, etter fagseminaret på Sunnmøre tidligere i år, har det skjedd mye positivt. Artikkelen i siste Jakt & Fiske er et godt eksempel på det. Den går rett på sak, og omtaler problemet slik det er.

Les mer