Følg med!

Nyheter og artikler

Her kan du lese våre siste nyheter, aktuelle temaer og viktige oppdateringer fra våre samarbeidspartnere. 

Slik fisker du med sirkelkrok

Fiske med sirkelkrok er effektivt. Krokene er annerledes og vi skal derfor vise deg hvordan du skal fiske med dem for å få mest mulig laks - uten feilkrokinger. Bli med å skrive laksehistorie i elva di! 

Les mer

Slik ble stiftelsen til

Atle Frøysland startet Norsk Villaksforvaltning AS høsten 2008. Dette gjorde han da han så et konkret behov for mer villaks i elvene våre. I desember 2012 ble stiftelsen Norsk Villaksforvaltning (NVF) opprettet og et av målene var at de som på ulike måter påvirker laksen negativt - også må være en del av løsningen.  Resultatet ble en unik sammensettelse av stiftere fra fire forskjellige grupperinger; grunneiere, sportsfiskere, oppdrett og kraft. De sitter med ansvar og ønske om å styrke villaksbestanden (og sjøørret og sjørøye) og bidra til mer fisk i elvene. Vi startet da å utvikle...

Les mer

Vår kvotemodell

Føre var prinsippet er sunt folkevett og en rød tråd gjennom alt vårt arbeid. Vi oppfordrer derfor alle å basere sine forvaltningsplaner på dette enkle men bunnsolide prisippet som vi har utviklet i lag med Beiarelva SA i 2015. En av måtene man kan praktisere føre var prinsippet er med kvotemodellen for sportsfiske i elva. Vår kvotemodell i Beiarelva ble derfor en personlig sesongkvote på 4 smålaks inntil 65 cm. Større laks er fredet inntil en ser om det er grunnlag for å høste ut av de store laksene. Fra 2017 har det vært så mye stor laks, at det fra 10.juli har vært en sesongkvote på 100...

Les mer

Hvilekasser redder liv

Innføring av hvilekasser for laks er et prosjekt som er utviklet av Norsk Villaksforvaltning i lag med grunneiere i Nausta i Sunnfjord. Laks som er sliten og stresset kan dø om de blir satt for fort tilbake i elven. Etter et opphold i en kasse, får de styrke og sinnsro nok til å komme seg til hektene, slik at de kan vandre trygt tilbake til elven. 

Les mer

Selen - en mindre trussel enn antatt

Selen spiser mindre fisk enn antatt. Det, og at den spiser langt mindre anadrome fisk enn de fleste tidligere har antatt, er rett og slett fantastisk. Det gjør at selen ikke lenger kan antas å være en stor del av totale trusselbildet, og nå er det de andre aspektene med selen vi må se på. Ja, for vi kan dessverre ikke avskrive den helt enda.

Les mer

Sirkelkroken - fremtidens markkrok?

Sammen med Beiarelva SA og fiskekrokekspert Tommy Egra, har NVF vært med å utforme et unikt regelverk for bruk av sirkelkrok under markfiske i elv. Markfiske etter laks var tidligere ulovlig i denne elva, men takket være krokens unike fang og slipp egenskaper er forbudet opphevet - om man fisker med ekte sirkelkroker.

Les mer

Logg inn/ut

Generelt

Følg oss