Følg med!

Nyheter og artikler

Her kan du lese våre siste nyheter, aktuelle temaer og viktige oppdateringer fra våre samarbeidspartnere. 

Møte og befaring i Borgevassdraget i Lofoten

  • Finn Roar Hungerholdt
  • Nyheter
Borgevassdraget på Vestvågøy er et fantastisk og omfangsrikt vassdrag, som betyr mye for den lokale befolkningen. Vassdraget ble til manges fortvilelse stengt for fiske i 2021. Vi tok et møte med engasjerte grunneiere og lokale som sokner til vassdraget, for å diskutere hva vi kan bidra med. 

Les mer

Storelva, Sydalen i Vågan kommune, Lofoten

  • Finn Roar Hungerholdt
  • Nyheter
Storelva ligger i Sydalen/Klepstad i Vågan kommune, og er stengt for fiske av Miljødirektoratet, på grunn av manglende fangstrapportering. En av grunneierne, Tore Pedersen, inviterte oss for å vurdere mulighetene for å få åpnet elva igjen. Det påvirker både bygdas befolkning og elva i seg selv, svært negativt at den er stengt for fiske. 

Les mer

Befaring i Vaterfjord­vassdraget i Lofoten

  • Finn Roar Hungerholdt
  • Nyheter
Vi har i siste del av august vært på en rekke befaringer i Lofoten, i forbindelse med vårt prosjekt Nordland-2023. 16 av 24 anadrome vassdrag i Lofoten er stengt for fiske av ulike årsaker. Vi vil hjelpe grunneierne og lokalbefolkningen med tiltak som forhåpentligvis fører til at vassdraget kan åpnes igjen for fiske. De nærmeste dagene vil vi vise litt fra en del vassdragene vi besøkte - det første: Vaterfjordvassdraget ved Svolvær, i Vågan kommune. 

Les mer

Jakt & Fiske skriver om oterproblemet

Oteren er et alvorlig problem i mange små og mellomstore lakseelver. Fra elvebredden møter vi ofte elveeiere som er helt oppgitt over situasjonen - og at det ikke blir gjort noe. Men, etter fagseminaret på Sunnmøre tidligere i år, har det skjedd mye positivt. Artikkelen i siste Jakt & Fiske er et godt eksempel på det. Den går rett på sak, og omtaler problemet slik det er.

Les mer

Oteren truer laksen på Sunnmøre

Oteren dreper mye av gytefisken i flere elver på Sunnmøre. Dette ble bekreftet av forskere i Oterprosjektet på en fagdag i slutten av februar. Både grunneiere og sportsfiskere mener tiden er knapp for å få bukt med problematikken villaksen står overfor.

Les mer

Alsvågvassdraget og SNVF i artikkel

De ansvarlige i Alsvågvassdraget i Vesterålen har gjort beundringsverdig jobb med elva si. Under vår befaring av elva, kom Øksenavisa og lagde en sak om samarbeidet vi har gjennom Prosjekt Nordland 2023. Du kan lese litt om turen og hele artikkelen her. 

Les mer

Sjøørretprosjektet i Beiarn

I fjor høst, avtalte Norsk Villaksforvaltning (NVF), Beiarelva SA og Beiarn JFF å delta i et felles prosjekt for sjøørreten i sideelvene i Beiarelva og ute i Beiarfjorden. Prosjektet heter ”Sjøørretprosjekt i Beiarn” og skal i første omgang vare i 5 år.

Les mer

Fagsamling i Beiarn 2019

For første gang inviterer Norsk Villaksforvaltning til Fagsamling i Prosjekt Nordland 2023. Det er omlag 60 personer som skal delta på konferansen som går fra 26 - 27. august, og i Beiarn er ikke dette hverdagskost. Men, sammen med et imponerende samarbeid med kommunen og lokalt næringsliv, har vi funnet overnatting og lagt opp til to fantastiske dager med anadrome villfisk og Nordland i sentrum.  Dette kan på sett og vis anses som starten på Prosjekt Nordland 2023, et prosjekt vi sammen med fylkeskommunen og NJFF Nordland har utformet og jobbet med i lang tid. I den flotte Beiarn, hvor...

Les mer

Logg inn/ut

Generelt

Følg oss