Følg med!

Nyheter og artikler

Her kan du lese våre siste nyheter, aktuelle temaer og viktige oppdateringer fra våre samarbeidspartnere. 

Sikrer villaksen i Nordland

Fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland gir et tilskudd til Stiftelsen Norsk Villaksforvaltning på kr 300 000,- . Pengene skal brukes til gjennomføring av det tredje året av prosjektet «Nordland 2023».

 Prosjektet «Nordland 2023» (N-2023) i regi av Norsk Villaksforvaltning har som visjon å bidra til mer villaks i elvene i Nordland i god sameksistens mellom grunneiere, sportsfiskere, oppdrettsselskap og kraftselskap. Målsettingen er at Nordland i 2023 skal være det ledende villaksfylket i Norge. Prosjektet skal øke entusiasmen for villaksen, først og fremst hos grunneiere og sportsfiskere, ved å styrke den lokale villaks-forvaltningen

LES MER HER

Logg inn/ut

Generelt

Følg oss