Skip to main content

Informasjon


INFORMASJONS- OG MEDIE­PARTNER FOR ELVEEIERLAG

I en moderne hverdag må elveeierlag  – store og små – henge med i svingene for ikke å bli uinteressante for lokale fiskere, turister og støttepartnere. Derfor ønsker vi å hjelpe elveeierlagene som er med i prosjekt Nordland med å nå sitt maksimale potensiale også på dette området.

For at elveeierlag skal få mer omtale og få innpass i media, vil vi hjelpe til med:

  • Å lage en god hjemmeside i kombinasjon med sosiale medier.
  • Å lage inspirerende og informative videoer og bilde til hjemmesiden.
  • Å lage pressemeldinger, innlegg i sosiale medier og andre reportasjer.

FYLKESSAMLING I PROSJEKT NORDLAND

Den første fylkessamlingen ble arrangert i Beiarn i august 2019. Samlingen var en suksess med 60 deltakere – grunneiere, sportsfiskere, oppdrettere og andre. Tilsvarende samling er planlagt arrangert hvert år rundt om på ulike plasser i fylket.

Den første i Narvik-området skulle være i august 2020, men den og de to påfølgende årene ble avlyst grunnet koronasituasjonen. Prosjekt Nordland planlegg å arrangere ei fylkessamling i 2023. 

DIALOGMØTE I KLYNGE AV VASSDRAG

Det første dialogmøte i en klynge av vassdrag ble arrangert i Vesterålen i oktober 2019. Vertskap var Eva Maria Kristoffersen i oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner. Samlingen ble en suksess, med 25 grunneiere, oppdrettere og personer fra jeger og fisk.

Formålet var at deltagerne skulle bli kjent med hverandre, få god dialog og diskutere hvordan de kan samarbeide om tiltak. Pga. koronasituasjonen har det ikke vært mulig å arrangere dialogmøter de tre siste årene. I 2023 blir det dialogmøte i alle klynger av vassdrag.