Elveklynger

Vesterålen

Straumevassdraget
Ryggedalsvassdraget
Alsvågvassdraget
Roksdalsvassdraget
Gårdselvvassdraget
Vikelva
Langvatnvassdraget
Fiskfjordvassdraget
Blokkenvassdraget
Selnesvassdraget
Skogvollvassdraget
Storelva (Lovik)

Meløy/Gildeskål

Reipåvassdraget
Spildervassdraget
Neverdalsvassdraget
Laksåvassdraget i Gildeskål

Lofoten

Vestpollvassdraget
Delpvassdraget
Hopvassdraget
Svolværvassdraget
Vaterfjordvassdraget
Jenndalsvassdraget
Karlsvatnvassdraget
Litlvatnvassdraget
Olderfjordelva
Storelva (Sydalen)
Storvatnvassdraget
Farstadvassdraget
Helos/Lyngedalsvassd.
Borgevassdraget
Storfjordvassdraget
Vestresandvassdraget
Åvassdraget
Vareidvassdraget
Lyngedalsvassdraget
Helosvassdraget

Ofoten

Tårstadvassdraget
Laksåvassdraget
Bogenvassdraget
Lakseelva i Beisfjord
Kjellelva
Kongsvikelva
Sjoma (et gr.lag)
Råna

Sørfold

Bonnåga
Kobbelvvassdraget
Laksåga

Frittståande elvar

Fjærevassdraget i Bodø kommune

Beiarelva i Beiarn kommune

Færesetvassdraget i Vega kommune

Rødøy/Lurøy

Segeråga
Kista
Littlfjordvassdraget
Værnesvassdraget
Oldervikelva
Gjervaelva
Kongsvikvassdraget i Lurøy
Brattlandsvassdraget i Lurøy

Logg inn/ut

Generelt

Følg oss