Skip to main content

Elveklynger

Vesterålen

Straumevassdraget
Ryggedalsvassdraget
Alsvågvassdraget
Roksdalsvassdraget
Gårdselvvassdraget
Vikelva
Langvatnvassdraget
Fiskfjordvassdraget
Blokkenvassdraget
Selnesvassdraget                                Husvågvassdraget
Skogvollvassdraget
Storelva (Lovik)                                   Lifjordvassdraget

Meløy/Gildeskål

Reipåvassdraget
Spildervassdraget
Neverdalsvassdraget                                             Skromma                                                        Laksåvassdraget i Gildeskål                                           

Sørfold

Bonnåga
Kobbelvvassdraget
Laksåga

Steigen

Bjørndalselva
Nonsvassdraget
Sagelvassdraget
Brattfjordvassdraget
Hasselbakakvassdraget
Forsanvassdraget
Lundsvassdraget                                        Brennsundelva

Ofoten

Tårstadvassdraget
Laksåvassdraget
Bogenvassdraget
Lakseelva i Beisfjord
Kjellelva
Kongsvikelva
Sjoma (et gr.lag)
Råna

Lofoten

Vestpollvassdraget
Delpvassdraget
Hopvassdraget
Svolværvassdraget
Vaterfjordvassdraget
Jenndalsvassdraget
Karlsvatnvassdraget
Olderfjordelva
Storelva (Sydalen)
Storvatnvassdraget
Farstadvassdraget
Helos/Lyngedalsvassd.
Borgevassdraget
Storfjordvassdraget
Vestresandvassdraget
Åvassdraget
Vareidvassdraget

Frittståande elvar

Fjærevassdraget i Bodø kommune

Beiarelva i Beiarn kommune

Færesetvassdraget i Vega kommune

Rødøy/Lurøy

Segeråga
Kista
Littlfjordvassdraget
Værnesvassdraget
Oldervikelva
Gjervaelva
Kongsvikvassdraget                          Brattlandsvassdraget