Skip to main content

Møte og befaring i Borgevassdraget i Lofoten

 • Finn Roar Hungerholdt
 • Nyheter

Borgevassdraget på Vestvågøy er et fantastisk og omfangsrikt vassdrag, som betyr mye for den lokale befolkningen. Vassdraget ble til manges fortvilelse stengt for fiske i 2021. Vi tok et møte med engasjerte grunneiere og lokale som sokner til vassdraget, for å diskutere hva vi kan bidra med. 

 Borgevassdraget er stort og består av to store poller - Ytterpollen og Innerpollen - Lilandsvatnet, Rystadvatnet og et uttall av bekker og elver ned i disse vannene. Det fiskes fortsatt sild i Ytterpollen, hvor det sies å ha vært en en egen sildestamme. Laks går det fortsatt gjennom begge pollene, og opp i elven forbi den ikoniske Borg kirke ved Lofotr Vikingmuseum. Lokalbefolkning og etterhvert turister har fisket her i alle år, og fått gode fangster - også av flott stedbunden ørret. Hele vassdraget er nå stengt for fiske.

Miljødirektoratets begrunnelse er manglende fangstrapportering. Det er riktig at den har vært mangelfull etter dagens regler for dette. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Innerpollen (venstre) og Ytterpollen deles av E10. I enden av Innerpollen går elven til Lilandsvatnet - her går det flott laks forbi kirken og opp i vannet. 

 

På initiativ fra en av grunneierne, Per Johan Høyen, møtte vi mange av grunneierne og noen lokale til et møte på den gamle skolen i Indre Borgfjord. Det var stort engasjement, høy temperatur, og håp og fortvilelse om hverandre - det var liten tvil om at fiske i vassdraget betyr mye, for mange! Det var fortellinger om at de hadde  fisket i pollen siden de var barn, senere hadde tatt med barnebarn for å fiske - men nå var det slutt. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Mer enn 25 stk møtte opp på møtet for å diskutere mulige løsninger.

Vi fortalte om noe av det vi kan bidra med - i forhold til å etablere et nødvendig formelt forvaltningslag, få fangstrapportering på plass, kanskje videoovervåking og annet. Interessen var stor, og vi vil inngå en avtale med vassdraget i løpet av høsten, for å bistå slik at dette flotte vassdraget forhåpentligvis kan åpnes igjen allerede neste år. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Atle og Per Johan i ivrig diskusjon ved den flotte gapahuken som er bygd av grunneiere på frivillig basis. Her er det også ryddet stier rundt vannet for å bedre adkomst for fiskerne. Det engasjementet som kreves for denne type frivillig, og særs samfunnsnyttig arbeid, vil forsvinne, om man ikke får åpnet vassdraget igjen.

 

Per Johan og Finn på bru ved elv til InnerpollenVassdraget har nærmest et utall av bekker og små elver som gir gode gyteforhold, og dermed gjør vassdraget særdeles interessant. De er i hovedsak godt ivaretatt også med gode bruer og overganger (dog noen unntak hvor Vegvesenet har vært for raske). Her er Per Johan og Finn ved en fin 'hjemmesnekret' bru.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Vi fikk en lang og god tur og befaring etter møtet, med Per Johan som guide. Det var allerede begynt å skumre da vi var rundt Innerpollen, og kom opp til Lilandsvatnet. I elva opp hit har det gått fin laks i alle år - og gjør det fortsatt.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Del av elva fra Innerpollen til Lilandsvatnet.