Skip to main content

Lofotposten om åpning av vassdrag:

  • Magnar Johansen
  • Nyheter

16 av 23 anadrome vassdrag i Lofoten er stengt for fiske. Anadrom har søkt om å få åpnet ti av dem i 2022. De lokale venter spent på Miljødirektorates beslutning. 

fra Lofotposten Per Johan og Finn

 

Lofotposten følger utviklingen - les hele artiklen her