Skip to main content

Vår kvotemodell

Føre var prinsippet er sunt folkevett og en rød tråd gjennom alt vårt arbeid. Vi oppfordrer derfor alle å basere sine forvaltningsplaner på dette enkle men bunnsolide prisippet som vi har utviklet i lag med Beiarelva SA i 2015.

P1355849

En av måtene man kan praktisere føre var prinsippet er med kvotemodellen for sportsfiske i elva. Vår kvotemodell i Beiarelva ble derfor en personlig sesongkvote på 4 smålaks inntil 65 cm. Større laks er fredet inntil en ser om det er grunnlag for å høste ut av de store laksene. Fra 2017 har det vært så mye stor laks, at det fra 10.juli har vært en sesongkvote på 100 laks inntil 100 cm. Kvoten er for hele elven, slik at en unngår problemene med personlige kvoter, der uttaket blir en konsekvens av antall personer som fisker i elven. Resultatet er en økt gytebestand av hunnlaks på 300 prosent.