Skip to main content

"Kommer for naturen, og blir for folka" - Karlsvatnvassdraget

 • Finn Roar Hungerholdt
 • Nyheter

Vi møtte en blid og ivrig innflytter og stor grunneier i Karlsvatnvassdraget ved Kabelvåg. Markus Wegge vokste opp i Hurum på Østlandet, men flyttet etterhvert til Lofoten - som han sa: jeg kom for naturen, men ble her på grunn av de hyggelige folka. 

Karslvatnvassdraget sees av de fleste som kjører E10 gjennom Lofoten. Like ved Kabelvåg ligger dette lille, spennende vassdraget. På den ene siden av veien ser man (om man er rask) en lang fin kanal ut i havet (bildet over), på den andre siden et basseng med brakkvann, omkranset av brygge, båter og flere nyere hus. 

Fra gammelt av er det historier om flotte fangster av laks - en av dem ganske spesiell. Naboen, Geir Åge, som også er grunneier, fortalte om konas bestefar som da bodde der. Han tok en laks på 10 kg i kulpen nedenfor huset - med henda, på vei til jobben! 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Markus viste oss vassdraget, her ved elva fra Karlsvatn. Han er kajakkentusiast også, og bruker elva til padling når det er grei vannføring!

Men nå er det dårligere tider i vassdraget. Det er mye utslipp i bassenget, elva opp til Karlsvatnet er opp gjennom tidene brukt på måter som ganske åpenbart har vært til skade for fiskevandringen. De lokale mistenker at det nå ikke går laks der i det hele tatt, men mener de innimellom ser noen mindre ørret. I Karlsvatnet, som ligger 15 høydemeter over bassenget, er det tilsynelatende det sedvanlige problemet med overbefolkning av av stedbunden fisk. Dette ser vi i mange av vassdragene her i nord, og det er ødeleggende for fiskebestanden. Medisinen er da som oftest uttak av fisk. At vassdraget nå er helt stengt for fiske gjør dessverre at dette problemet sannsynligvis bare eskalerer. 

På vår befaring langs den ca 200 meter lange elva så vi ulike vandringshinder for fisken. Men ikke verre enn at det kan gjøres utbedringer på relativt enkle måter. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Atle og Markus ved elva. I de mer uberørte områdene av elva kan den være en fin gyteelv, med gode gjemmesteder.

Fisket i vassdraget er stengt av Miljødirektoratet på grunn av manglende fangstrapportering. Vi vil forsøke å hjelpe Markus og de andre - slik at de kan forvalte denne lille perlen av et vassdrag sentralt i Lofoten på en god måte, og åpne det for fiske igjen - til glede for alle, og til gunst for naturen.  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Bunnforholdene varierer, men kan med noe tilrettelegging noen steder, få mange gode gyteplasser.