Skip to main content

Kartlegging av vassdrag i Lofoten og Vesterålen

  • Finn Roar Hungerholdt
  • Nyheter

Vi har ulike pilotprosjekt i år i Lofoten og Vesterålen. I 3 av dem har vi nå gjort en kartlegging utført av biolog, for å få gode fakta om tilstanden i vassdraget. 

Sist uke var innleide biolog Trond Johnsen i både Borgevassdraget på Vestvågøy, og Storelva i Sydalen i Vågan. I dag har han vært i Straumevassdraget i Vesterålen. Dette er en del av ulike pilot-prosjekt vi kjører i år for å teste ut løsninger for videre arbeid.

I Straumevassdraget i dag var Knut-Einar og Hans-Ola Søberg med Trond langs elvekanten i flere timer. Biologen har på forhånd brukt mye tid på å gjennom tidligere undersøkelser som er gjort, og i går kveld ble det også et par timer på telefon med Knut-Einar for å maksimere nytten av disse undersøkelsene.

247419504 10159881478056983 5628507870458648240 nSituasjonen i mange av våre mellomstore og små vassdrag er at vi vet altfor lite om den reelle tilstanden i vassdraget. Mange av dem - 804 av 1275 anadrome vassdrag totalt i Norge - er stengt for fiske. Vi hjelper grunneiere med å undersøke tilstanden, og eventuelt igangsette tiltak for å bedre situasjon. Dette vil forhåpentligvis føre til langt mer fisk i vassdraget, og at man kan åpne igjen for fiske med alle de positive ringvirkninger det har!

Biolog Trond Johnsen er en del av selskapet Naturtjenester i Nord, og er leid inn av Stiftelsen Anadrom for å gjøre kartleggingen. Han var tidlig på jobb i dag, og på bildet til høyre er han øverst i det store vassdraget

Rapportene etter kartleggingen som nå gjøres utarbeides av autoriserte fagfolk, og i tett samarbeid med grunneierne og de lokale - slik at vi sikrer også denne kunnskapen når vi utarbeider full dokumentasjon for vassdragene. Borgevassdraget håper vi å kunne hjelpe slik at vi får det åpnet allerede neste år. Men for at det skal skje må vi blant annet ha trygghet for at det er en høstbar bestand av fisk og fangstrapportering på plass.  

Teineelva Trond 600I Teienelva mot Løvdalen - Borgevassdraget.