Skip to main content

Kamera nr. 2 montert i Straumevassdraget

  • Finn Roar Hungerholdt
  • Nyheter

Straumevassdraget i Bø i Vesterålen er et av vassdragene vi samarbeider tettest med i en pilotfase, hvor vi forbereder å kunne skalere opp våre løsninger inn mot flere vassdrag. 

 I slutten av mai var vår Jan Håkon Gunnarsen og Arnfinn Kristiansen på besøk hos våre venner i Straumevassdraget for å montere opp kamera nr. 2 i dette store flotte vassdraget i Vesterålen. Vi har siden i fjor hatt et kamera i den østre, og største, delen av vassdraget. Det vestre løpet - hvor Straumelva går opp i Langvatnet - er imidlertid også interessant, og vi har nå satt opp et kamera her i tillegg. 

Oversiktskart over Straumevassdraget Bø kommune Nordland 1200Her ser man hele det flotte Straumevassdraget, med lange tradisjoner for fiske, tilbake til tiden hvor engelske lorder besøkte landet vårt for laksefiske. Fra Skjørisen, markert som sort vann venstre i kartet, går det en kort elv rett øst til Teinvalen i Saltvatnet. Her står den første fisketelleren som ble satt opp i fjor. I nordenden av Skjørisen går Straumelva opp i Langvatnet. I elva der står nå det andre kamera.

Det er Knut Einar Søberg og fetter Hans Olav Søberg som er primus motor for de frivillige og forvaltningslaget i Straume. De har lagt ned et utall antall timer for å røkte fisketelleren, med  kamera, rengjøring av ledegjerde og annet. Vi i Stiftelsen er avhengig av at vi har lokale frivillige til åIMG 9077 002 Arnfinn og Hans Olav kobler 1200Arnfinn og Hans Olav kobler opp kamera nr. 2 utføre den daglige jobben med dette, men vi søker å kunne gjøre dette så effektivt som mulig - slik at vi optimaliserer resultatet av overvåkingen.  Vi tester derfor ut ulike løsninger sammen med våre "pilotvassdrag". Hans Olav er elektriker, og Knut Einar dykker på fritiden - det, og en usvikelig innsatsvilje og engasjement fra disse karene har gjort at vi har fått testet ut mye her allerede.  

 Ledegjerde (all fisk som går opp i elva, må ledes inn i kanalen hvor kamera er montert) er et eget tema for løsningen for det vi kaller Fisketelleren. Det må være solid nok til å tåle flom og det som måtte komme med strømmen, det skal helst være greit å rengjøre - og selvfølgelig gjøre jobben med å lede fisken inn i kanalen. Ledegjerde har av ulike grunner vært en utfordring i de fleste av våre pilotvassdrag. Dette er et ikke uvanlig problem for fisketellere generelt. Søberg-karene kom på idéen å bruke fjøsrister! Slike finnes - heldigvis og dessverre - på mange gårder rundtomkring, som har sluttet med dyrehold. Dette testes nå ut ved den første Fisketelleren i vassdraget - i hovedløpet ved Teinvalen. Foreløpig har det fungert veldig bra. Det er solid og samler mindre skitt - ulempen er at det er tungt. I den nye telleren er det derfor foreløpig valgt en enklere løsning. 

 

IMG 9081 002 052022 Fjøsrister som ledegjerde i Teinvalen utklippFjøsrister som ledegjerde i Teinvalen  

Ved Teinvalen har vi allerede gjort en nyttig observasjon i år - nemlig den første smoltutvandingen. Tidspunkt for utvandring av smolt er interessant av ulike årsaker. Det skjer på våren, og gjerne når det er flom, men det varierer også fra vassdrag til vassdrag. 26. mai i år registrerte man de første krabatene ut på vei til et farefullt liv i havet. Antallet som kommer tilbake for å gyte antar man varierer fra 8 - 10% i gode år, og 2 - 3 prosent i dårlige år. 

  20220526 Smolt ned Teinvalen 1200Smolt ned ved Teinvalen - bilde fra video, litt uklart

 

20220530 Fisketeller Straumeelva 1200Ny fisketeller i Straumelva på plass fra 27. mai 2022 - klar for å filme stort og smått som kommer denne veien.