Skip to main content

Handbok for meir vill laksefisk i elva

Anadrom har laga handboka for å styrke den lokale forvaltninga av vill laksefisk på elvekanten. Det er tre kvalitetsstandere med tiltak for drift av elveeierlag, mer vill laksefisk i elva, og hvordan en kan tilrettelegge for gode opplevelser langs vassdraget, for fiskere og andre brukergrupper.

FOR MEDLEMER AV ANADROM SAMARBEIDSFORUM 

Handboka er for forvaltere av anadrome vassdrag. I medlemskontingenten på 300 kroner for vassdraget, inngår handboka til styret i elveeierlaget, grunneiere, fiskere og andre som deltar i elveprosjekt.   

Sentrale kapittel i handboka er en modell for arbeid med elveprosjekt i tre faser, og en forvaltningsmodell for elveeierlag som en bruker for å lage en god driftsplan.