Skip to main content

Handbok for meir vill laksefisk i elva

Anadrom har laga handboka for å styrke den lokale forvaltninga og entusiasmen for vill laksefisk på elvekanten. Det handler om hvilke tiltak grunneiere og andre lokale kan gjøre for å få en god drift av elveeierlag, mer vill laksefisk i elva, og hvordan en kan tilrettelegge for gode opplevelser langs vassdraget for fiskerne, og andre brukere av vassdraget.

FOR MEDLEMER AV ANADROM SAMARBEIDSFORUM 

Handboka er for elveeierlag og andre forvaltere av androme vassdrag, som er medlemmer i Anadrom Samarbeidsforum. I medlemskontingenten på 300 kroner, inngår handboka til styret i elveeierlaget, grunneiere og andre som deltar i elveprosjekt.   

To sentrale kapittel i handboka er arbeid med elveprosjekt, og Anadrom sin forvaltningsdmodell for elveeierlag som en bruker for å lage en god driftsplan.