Skip to main content

Fisk og Frivillighet i Alsvågsvassdraget

  • Jonas Solnørdal Nærø
  • Nyheter

Alsvågsvassdraget er en perle av god forvaltning og fiskeopplevelser. Vi tok en prat med lederen for Øksnes JFF, om fisk, fisket og veien videre i vassdraget. 

Ned mot kysten av vårt langstrakte land renner det utallige elver, både store og små, naturperler som byr på uerstattelige opplevelser og minner. Det er ofte ikke åpenbart med første øyekast, men flere av elvene våre er vernet og forvaltet av lokale ildsjeler som legger i timesvis av arbeid og energi for å løfte elveopplevelsen for både fastboende og tilreisende.

Alsvågsvassdraget i Øksnes kommune er intet unntak. Dette vakre vassdraget nord i Vesterålen, et yndet rekreasjonsområde for lokale og hyttefolket, byr på et skattkammer av laks, sjøørret og sjørøye for både store og små. Gjennom Stiftelsens samarbeid med elva har vi sett det beundringsverdige arbeidet Øksnes Jeger og Fiskeforening har lagt i elva, og vi håper dette kan stå som inspirasjon til andre.

 

Et lite men rikt vassdrag
Vassdraget består av flere vann, og strekker seg 600 meter opp i høyden. Fra munningen ut i Gavlefjorden strekker Storelva, eller Alsvågselva på folkemunnet, seg gjennom myrlent terreng opp til det store Alsvågsvatnet. Derfra går den en kort bit opp til Litjevatnet, for så å finne veien opp i høyden. En sidebekk stikker sin vei ut like ved elvemunningen og ender i Sørvågvatnet.

Prvefiske Hst Redigert
Prøvefiske sist høst for å undersøke lakseyngelbestanden i vassdraget.

Laksen gyter godt i vassdraget, og selv om smålaksen er vanligst kan man på stangen kroke opptil 8-kilofisker. Laksen her har servert overraskelser for forvaltningen, som kan tyde på at potensialet i vassdraget er større enn man tidligere har trodd. Under befaring med oss i Stiftelsen ble det funnet at gytemulighetene var større enn antatt:

"Vi var nesten ferdig for dagen etter å ha befart områdene vi mente var lakseførende, da vi bestemte oss for å ta en titt høyere opp i terrenget. Man trodde ikke laksen gikk så høyt opp i vassdraget, men det viste seg at der var det fullt av yngel,"  forteller lederen av ØJFF, Torfinn Kristoffersen.

Torfinn forteller videre at den lokale laksen også imponerte under harpuneringen av pukkellaks ifjor. Da pukkellaksen var tatt ut kom den atlantiske frem fra skjul, og mengden som faktisk stod i elva gjorde visstnok stort inntrykk på dykkeren. Det snakkes også varmt om bekken som renner ut fra Sørvågvatnet, som er et fantastisk gyteområde for sjøørreten.

Flittige ildsjeler

Også fiskeren lever godt i Alsvågsvassdraget. ØJFF har vært flittige langs elvebredden for å tilrettelegge tilgang for både store og små. Flere hundre meter platting gjør det lett å bevege seg til fiskeplassene, og både brygge og gapahuk blir flittig brukt. Rullestolbrukere kan komme helt til ved en kulp i elva. Dette er noe de ønsker å videreutvikle, og planlegger nye tilganger til vannkanten samt et sosialt område med lavvo og en ny gapahuk når regnet gjør et tak nødvendig.

Utsetting Gjerde Fra Venstre TerjeHolm TorfinnKristoffersen GranMortensen AlfJakobsenFra Venstre: Terje Holm, Torfinn Kristoffersen, Gran Mortensen, Alf  Jakobsen.

Restaurering av vassdraget er også på agendaen. I sjøørretbekken opp til Sørvågvannet er det anlagt en kulvert som dessverre fungerer som et vandringshinder opp til vannet. Dette ønsker de å gjøre noe med, og er i samtale med statsforvalter om dette. Sørvågvannet selv har flott stedsbundet ørret og røye, men bestandene der viser tegn til overbefolkning, noe lokalforvaltningen ønsker å ta tak i.

Kommende sesong

Med støtte fra Stiftelsen fikk vassdraget på plass kameraovervåkning ifjor. Dette verktøyet har gitt nyttig info på hva som faktisk går opp i elva, men takket være mye flom og drivved var ikke prosjektet uten problemer. I år skilter ØJFF med nytt selvbygd ledegjerde og ny kameraboks, som vil kunne motstå elvas skiftende lynne. Dette vil sikre en helhetlig oversikt over sesongens fiskevandring i vassdraget som også vil rapporteres inn til Statsforvalter og dermed gjøre nytte for den offentlig forvaltningen. ØJFF har jobbet hardt for å få ut kameraet nå i mai, og vi i Stiftelsen er spente på de første registreringene av oppvandrende fisk!

Utsetting Gjerde Fra Venstre RonnyMyhre GranMortensen AlfJakobsen BjrnSteffensenUtsetting av kamera og ledegjerde. Fra venstre: Ronny Myhre, Gøran Mortensen, Alf Jakobsen, Bjørn Steffensen.

"Vi ønsker å takke Stiftelsen for støtten til kameraovervåkningen. Samarbeidet gir et løft for arbeidet i elva!" sier Torfinn.

Også nytt av året er overgangen til salg av kort på Inatur. Dette er et flott tiltak for enklere salg av kort og innrapportering av fangster. Dette gjelder vannene i vassdraget, men for selve Alsvågselva vil kortsalget i prinsippet foregå som før via trekking. Overflødige kort vil bli gjort tilgjengelige på nett. Trekkingen skjer ved oppmøte på foreningshuset kl 17:30 hver dag under sesongen, og kort som ikke blir solgt blir lagt ut hos Inatur kl 19 samme dag. Inklusivitet er viktig for lokalforvaltningen, funksjonshemmede har også fortrinn på kortene og hver mandag er det barnedag hvor barn og ungdom kommer først i køen.

Årets sesong er rett rundt hjørnet og snart vil vaiende fiskestenger nok en gang være et vanlig syn langs bredden av Alsvågvassdraget. Det er disse månedene som er resultatet av alt det frivillige arbeidet lagt i grunn, og når både unge og eldre drar med et smil og nye minner kan man vel si at det var vel verdt. Stiftelsen ser frem til videre samarbeid, og vi kan trygt si at Alsvågsfisken er i gode hender.

Frank Holm i btFrank Holm med storfangst!