Skip to main content

Pressemelding fra Beiarn SA: En gledens dag

Vi gjengir en pressemelding fra styret i Beiarelva SA:
Det er en gledens dag for villaksen, Beiarelva og lokalsamfunnet. Etter uker med forhandlinger ble det idag annonsert at SV og regjeringen har blitt enige om revidert nasjonalbudsjett for 2022! 

To svært glade Beiarværinger: Her representert ved styreleder Merethe Selfors og ordfører André Kristoffersen.To svært glade Beiarværinger: Her representert ved styreleder Merethe Selfors og ordfører André Kristoffersen.

"Beiarsamfunnet retter en stor takk til aktørene fra SV, AP og SP som gjennom forhandlinger har bevilget kr NOK 5 mill + garanti på ytterligere NOK 17 mill til bygging av fisketrappen i Beiarelva. 

Etter mange år med lokal og bærekraftig forvaltning har Beiarelva seilt opp som et av landets beste laksevassdrag. Når fisketrappene står ferdig kan villaksen uhemmet vandre videre oppstrøms. En fisketrapp betyr en dobling av gytestrekket. Dette kan bli svært positivt for lokalsamfunnet og et viktig grep for å styrke den lokale laksestammen i Beiarvassdraget. Elven åpner i morgen kl 12.00 og timingen med denne nyheten kunne ikke vært bedre!

Det gleder oss også å se at Vefsna også tildeles midler til trapper. Beiarn og Vefsna representerer to svært viktige vassdrag i Norge. Med utgangspunkt i at villaksen er rødlistet er dette viktige statlige grep. Nå håper vi flere vassdrag blir prioritert i kampen om å styrke den nasjonale villaksstammen. 

Arbeider med engasjering av prosjektleder og detaljplanlegging kan endelig komme igang. Tusen takk til alle som har jobbet for realisering av fisketrappen i Beiarn."

Storfisker Robert BrodersenStorfisker Robert Brodersen