Skip to main content

Det rydde inn med fisk!

  • Jan Olav Larsen, Lofotposten
  • Nyheter

Med kamera under vann filmer brødrene Brian og Arent Elvestrand all sjøørreten som går opp i vassdraget der de bor. Tallene fra første sesongen er svært lovende.

- Nå har jeg sett gjennom 15 000 filmopptak fra elva i høst. Da det begynte å regne, så rydde det inn med fisk!

Det forteller Brian Elvestrand når Lofotposten møter ham og broren Arent Elvestrand i campingvogna til sistnevnte.

Campingvogna står på Nappskaret, og herifra er det utsikt mot vassdraget på Vareid hvor brødrene filmer oppgangen av fisk.  

– Sjøørreten har jo storhavet rett utenfor her og masse mat. Beiteforholdene er bra, skyter Arent inn.

ANNERLEDES FISKETUR: Brødrene Brian (27) og Arent (40) følger spent med på hva filmkameraet fanger opp i elva. Foto Jon Olav Larsen

Nesten tusen fisk

Med økonomisk støtte fra Stiftelsen Anadrom, velvillighet fra grunneiere og dugnadsarbeid satte brødrene i fjor sommer opp et filmkamera nede i elva mellom havet og Vareidvatnet. Kameraet sto under vann i elva fra slutten av juni til begynnelsen av november.

Tre sensorer aktiverer kameraet når noe beveger seg fremfor dem, og på tre-fire måneder gav dette 15 000 filmklipp på 15 sekunder hver. 

Brian ble nylig ferdig med å se gjennom opptakene, og det viste en total oppgang av sjøørret på nær 850 individ. 76 av dem er anslått til å måle over 60 centimeter.

Hva syns dere om oppgangen av sjøørret her?

– Det er jo et lite vassdrag. Og når det begynner å nærme seg et tusentalls fisk som går opp, så er jo det et positiv tall. Absolutt.

Samtidig understreker brødrene at dette har vært første høsten de gjør registreringer i vassdraget. De har ingen tidligere tall å sammenligne med. 

– Men det vi vet, er at det har vært bra med fisk her i alle år.

GJERDER: Det er satt opp gjerder i vannet som leder all fisken gjennom boksen hvor de filmes. Foto Brian ElvestrandGJERDER: Det er satt opp gjerder i vannet som leder all fisken gjennom boksen hvor de filmes. Foto Brian Elvestrand

Størst laks

Gjerder – som er satt ut i elva – leder all fisken inn gjennom boksen hvor de filmes av kameraet. Boksen er en meter lang og har centimetermål på veggen. Dermed kan man anslå lengden til sjøørreten og laksen som svømmer gjennom den.

Hvor stor er den største fisken dere filmet i høst?

– Det er nok den laksen her, jeg tror den er nærmere seks kilo, sier Brian mens han på PC’en viser frem et filmklipp av en fin rugg.

Laksen er nesten like lang som den meterlange boksen den svømmer gjennom. Den er en av drøyt 20 laks som filmkameraet registrerte på vei opp elva i fjor.

Prakteksemplar

Neste fisk som brødrene viser frem på dataskjermen, er den største sjøørreten som svømte forbi filmkameraet i fjor høst. De tror denne feitingen kan ha veid opp mot fire kilo.

– Den gikk opp i elva i begynnelsen av september, og var over 70 centimeter lang, forteller Brian.

– Det er et prakteksemplar. Men som du ser, er det mye lus på den, påpeker Arent.

Han tilføyer at de har sett mye lakselus på fisken i år. Nærmeste oppdrettsmærer ligger sør i Nappstraumen, en 25 kilometer lang svømmetur unna Vareid.

STØRST: Her er den største sjøørreten som svømte opp i elva i fjor høst. Brødrene anslår at vekta kan ha vært nesten fire kilo. Foto Jon Olav LarsenSTØRST: Her er den største sjøørreten som svømte opp i elva i fjor høst. Brødrene anslår at vekta kan ha vært nesten fire kilo. Foto Jon Olav Larsen

Lærte opp broren

Som mang en sjøørret, er også sjøørretfiskerne brødrene Brian og Arent oppvokst på Vareid.

– Det var jeg som lærte ham å fiske. Og så brukte vi å se på gytinga i elva, forteller eldstebror Arent.

Selv har 40-åringen fiska på Vareid siden han var smågutt.

– Jeg sprang ned tre ganger for dag og fiska. Første laksen fikk jeg da jeg var åtte-ni år, og derfra har det bare eskalert, slår han fast.

Bakgrunnen til at brødrene begynte med filmingen i elva på Vareid i fjor høst, var at Vareidvassdraget hadde blitt stengt for fiske i 2021.

Det året stengte Miljødirektoratet hele 804 av 1275 anadrome vassdrag i Norge for fiske i fem år.  Grunnen var manglende fangstrapporteringer og dalende bestander av sjøørret, laks og sjørøye.

GJEVE GRUNNEIERE: På veggen under brua, kan brødrene sjekke opptakene straks. Strøm får de fra bonde Trond Kroken. Foto Brian ElvestrandGJEVE GRUNNEIERE: På veggen under brua, kan brødrene sjekke opptakene straks. Strøm får de fra bonde Trond Kroken. Foto Brian Elvestrand

Fikk først avslag

Derfor ville Arent prøve å få åpnet Vareidvassdraget for fiske igjen, og tok i 2022 kontakt med Stiftelsen Anadrom.

– De har vært veldig behjelpelige, og vi har løpende kontakt med dem. Vi søkte dem for midler i 2022 til filmkamera, og fikk da avslag. Men i år fikk vi økonomisk støtte, forteller han.

Arent er selv en av grunneierne i Vareidvassdraget, og han ordnet i fjor med salg av fiskekort via inatur.no. På grunn av hans initiativ, ble Vareidvassdraget i fjor nemlig åpnet igjen for fiske. Med privat- og statlig fiskekort kan man fiske der i juli og august.

– Vi solgte 40 kort i fjor, meddeler han.

FUNKER MEGET BRA: Undervannskameraet filmer all fisken som svømmer gjennom boksen. Foto Brian ElvestrandFUNKER MEGET BRA: Undervannskameraet filmer all fisken som svømmer gjennom boksen. Foto Brian Elvestrand

Ble stående

Brødrene har også selv fisket i Vareidvassdraget fjor. Det er kun Litjvatnet og Storvatnet det er lov å fiske i, elvene må man holde seg unna.

– I Litjvatnet fikk jeg en sjøørret i begynnelsen av august på 2,6 kilo. Den tok på flue, røper Brian.

Hovedoppgangen av fisk kom i september. På grunn av en varm sommer og lite nedbør, ble det stående mye fisk utenfor fjæra på Vareid. Der ventet de på at det skulle komme nok vann i elva til å kunne svømme opp til gyteplassene.

– Da det begynte å regne i september, så gikk det opp nesten 240 fisk på ett døgn, sier Brian med et smil.

Rødlistet og svartelistet

I tillegg til sjøørret og laks, vandret det også opp noen ål i elva i fjor. Både laksen og ålen er rødlistede på grunn av store bestandsnedganger. Laksen er i Norge kategorisert som ”Nær truet”, mens den fredete ålen er ”Sterkt truet”.

– Ål er jo en spesiell fisk, kommenterer Arent mens vi ser noen filmklipp av de slangelignende fiskene som åler seg oppover elva.

Men det var ikke bare rødlistede fisker som dukket opp på filmopptakene til brødrene fra i fjor høst. Også en svartelistet fisk viste seg.

– En pukkellaks svømte opp i elva. Og nede i fjæra på Vareid, var det tre stangfiskere som rapporterte at de hadde fått pukkellaks.

FERDSELSÅRE: Oteren liker å bruke elva når den forflytter seg mellom havet og Litjvatnet på Vareid. Foto Jon Olav LarsenFERDSELSÅRE: Oteren liker å bruke elva når den forflytter seg mellom havet og Litjvatnet på Vareid. Foto Jon Olav Larsen

Oter og mink

Pukkellaksen er ikke den eneste svartelistede arten som gikk opp i elva. Også minken viste seg foran kamera. Det samme gjorde noen langt mer uskyldige andunger.

– Og så har vi 156 klipp av oter. Som regel ser vi at den drar opp, og så kommer den ned igjen etter en liten stund, smiler Brian.

Han viser et filmklipp der en oter svømmer opp i elva med noe som ser ut som en liten sei i munnen.

Oteren er fredet, og Arent skyter inn at han ikke tror den utgjør noe fare for fisken i vassdraget.

– Den tar litt, men det har jo vært oter her i alle år, påpeker han.

Snart fiskestart

Noe som faktisk er en stor trussel for sjøørreten i Norge, er lakselus fra oppdrett samt nedbygging av elver og bekker som sjøørreten går opp i for å gyte. Men i Vareidvassdraget er det tatt tak for å bedre forholdene for den lokale stammen.

– I fjor var det mye dugnadsarbeid med rydding i elva. Både unger og voksne har vært med for å gjøre det lettere for fisken å gå opp, sier Brian.

De sjøørretene som svømmer opp i Vareidvassraget for å gyte, overvintrer i innsjøene. Så slipper de seg ned i havet igjen.

– Noen starter fiske etter sjøørret i fjæra på Vareid allerede i februar og mars. Men man må stå minst 100 meter fra utløpet av elva. Det gjelder hele året. Selv om du har fiskekort, er det ikke lov å fiske i elvene og utløpet her, understreker de engasjerte brødrene.

SKJULT UNDER BRU: E10 går over elva, og kameraet er i sesongen plassert under brua. Foto Jon Olav LarsenSKJULT UNDER BRU: E10 går over elva, og kameraet er i sesongen plassert under brua. Foto Jon Olav Larsen