Skip to main content

Besøk i Storfjordvassdraget

 • Finn Roar Hungerholdt
 • Nyheter

Vårt Lofoten-prosjekt fortsetter, og vi har på en sen ettermiddag i oktober besøkt et idyllisk lite vassdrag innerst i Storfjorden, mot Stamsund.  

 En viktig del av vårt Nordland-2023-prosjekt er en klynge av elver i Lofoten. Her er 16 av 23 anadrome vassdrag stengt for fiske - av ulike årsaker. I Storfjordvassdraget som vi besøkte i kveld, er begrunnelsen manglende fangstrapportering. Det kan vi hjelpe dem med. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Skule Karijord viste oss litt av vassdraget før det mørknet. Han har vokst opp på gården i bakgrunnen, her ved Ner Storfjordvannet.

Skule forteller at det i alle år er fanget bra med fisk i både Ner Storfjordvannet og øvre vannet. Ved øvre vannet er det også en camping hvor gjestene har kunnet fiske også fra båt. De siste årene var utviklingen slik at det ble for mange, og små fisk. Et ikke ukjent fenomen både i Lofoten, og andre steder. 

Det er stor vilje her til å samarbeide med Stiftelsen Anadrom for å kartlegge forholdene, og forhåpentligvis kunne åpne vassdraget igjen for fiske. Her må vi starte med å få en god oversikt over grunneierforholdene, slik at vi har et grunnlag for å etablere et forvaltningslag. Dette vassdraget er av en slik størrelse at det ikke er et lovpålagt krav om dette, men vi vil likevel ha det på plass før vi eventuelt går inn med tiltak. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Fra elva inn i Ner Storfjordvannet. Herfra går det en ca 100 meter lang elv under veien og ut i havet.

Storfjordvassdraget er et nytt eksempel på mindre vassdrag i Nordland, som har vært til glede for grunneiere, lokalsamfunn og her turister i mange år, men som nå har blitt stengt - til fortvilelse for mange. I dette tilfellet vil det sannsynligvis være tilstrekkelig å etablere obligatorisk fangstrapportering, men vi vil ønske å kartlegge vassdraget i sin helhet for å se om vi kan, og bør, gjøre tiltak for å bedre oppvektsvilkår for fisken. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Sen kveld, men her skimter man en fin elv fra Ner Storfjordvannet og ut i havet (Storfjorden). Dette er mer enn nok til at sjøørret og kanskje sjørøye vil gå opp.