Skip to main content

Befaring i Ågvatnet, ytterst i Lofoten

 • Finn Roar Hungerholdt
 • Nyheter

Åvatnet er et idyllisk vann ytterst i Lofoten, med mye smårøye, men også en del av et vassdrag med flott sjøørret. 

I slutten av august var vi på en hyggelig befaring i Ågvatnet, som ligger rett ved E10, like ved der veien slutter ytterst i Lofoten. Thomas Schjølberg fra Moskenes JFF guidet oss, og vi snakket også med Tore Pedersen som har gjort en stor jobb i dette vannet. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Ågvatnet ligger idyllisk til rett ved E10. Thomas Schjølberg viste oss vannet, her ved passasjen fra elva, inn i vannet. 

 En gjeng fra Moskenes JFF, med Tore Pedersen i spissen, har i fire år drevet tynningsfiske av smårøye i vannet. De har brukt teiner, og Tore mener de tok opp ca 16.000 smårøye i løpet av de 4 årene. De så etterhvert gode resultater av dette da størrelsen på flere fisk gikk opp fra under 100 til 150 - 200 gr. For 3 år siden kapitulerte de likevel på grunn av tid og arbeidskapasitet hos gjengen som jobbet iherdig med dette. Denne gjengen sitter nå på god lokal kunnskap om " varpene" i vannet - det vil si hvor smårøya står, og hvor det er lurt å sette teiner. De ønsker nå å fornye tillatelsen til dette fisket hos Fylkesmannen. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Ågvatnet - vakre omgivelser. I fjellene bak ligger det også interessante fiskevann.

 Ågvatnet er også en del av et anadromt vassdrag. I den korte elva - ca 100 meter - som renner under E10 går det flott sjøørret opp. Nå i midten av september kan Thomas fortelle at vannstanden er bra, og at han ser flott og stor sjøørret på vei opp. Da vi var der i slutten av august var vannføringen noe mindre, men vi så et par som hoppet ved inngangen til vannet. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Thomas og Atle inspiserer elva

 Ågvatnet og elva opp i vannet er et fint eksempel på et av mange små vassdrag som kan bidra til å øke bestanden av vill laksefisk, dersom det ivaretas på en god måte. Vi vil forsøke å bistå denne gjengen i Moskenes JFF med tillatelse til tynningsfiske, kartlegging av vassdraget og kanskje videoovervåking som en del av å få gode fakta om fiskebestand og hvor mye fisk som går opp i vannet. 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Det er en fin liten elv fra sjøen, opp i Ågvatnet, med fine muligheter for å sette inn videoovervåking for å få kontroll på oppgang av fisk.