Skip to main content

Sesongstart for åpnede vassdrag!

  • Jonas Solnørdal Nærø
  • Nyheter

1. juli nærmer seg med stormskritt, og med det vil det igjen være klart for fiskestenger langs bredden i fem tidligere stengte vassdrag!

I disse dager bistår Stiftelsen grunneierne i vassdragene med å få på plass salgsidene på Inatur, så både grunneiere, naboer og tilreisende kan prøve både flue og krok ved vannene. Som vi tidligere har skrevet søkte Stiftelsen Anadrom, på vegne av grunneierne, åpning av 11 vassdrag ifjor.

Fem av disse ble godkjent og gikk inn i mellomreguleringen av fiskebestemmelsene for anadrom fisk 2022. Stengingen av mange anadrome elver er som følge av manglende fangstrapportering, og åpningene viser at å få på plass lokal forvaltning og pålitelig fangstregistrering nytter!

2022 06 24 140844 Knut Sundklakk 1200Grunneier Knut Sundklakk fornøyd med at Jenndalsvassdraget åpnes igjen for fiske.

En viktig milepel for forvaltningen

De fem som går mot sesongstart er Borgevassdraget, Karlsvatnvassdraget, Jenndalsvassdraget, Åvassdraget og Storvatnvassdraget. Inatursider for kortsalg er på vei, og hos noen av disse kan man allerede kjøpe fiskekort for sesongen. For eksempel har Borglågen Utmarkslag allerede gjort flere kortsalg.

Vi håper at synet av både fiskere og fangst denne sommeren er motiverende og givende for grunneierne. For her er det bare å smi imens jernet er varmt. Det er mye å ta i i et vassdrag som har ligget i brakk, som restaurering av gyteområder og elveleie, og også eventuelle fasiliteter som gapahuk, rasteplass og brygge. Med et åpent vassdrag kan man få tent engasjementet til hele lokalbefolkningen, og virkerlig løfte forholdene til både fisken, vannet og fiskerne.

Vi er naturligvis glade og spente på sesongen på vegne av grunneierne i disse fem, og ønsker skitt fiske langs bredden!

2022 06 23 130411Primus motor Per Johan Høyen bor flott til ved Lilandsvatnet, Borgevassdraget, hvor han har fisket siden han var guttunge.