Skip to main content

5 av 11 vassdrag åpnes

  • Finn Roar Hungerholdt
  • Nyheter

Miljødirektoratet foreslår at 5 av de 11 vassdragene vi søkte for åpnes for fiske i 2022. Karlsvatnvassdraget er ett av dem. 

 I et høringsnotat om mellomreguleringen i 2022 av forskriftene for fiske etter laksefisk kommer det fram at Miljødirektoratet går inn for åpning av 5 av de 11 vassdragene Stiftelsen Anadrom har søkt om åpning for.

De 5 som åpnes

Følgende vassdrag er foreslått åpnet for fiske i årets sesong; Jenndalsvassdraget på Gimsøya, Karlsvatnvassdraget ved Kabelvåg, Storvatnvassdraget i Vågan og Åvassdraget ved Moskenes ytterst i Lofoten. I tillegg er store deler av Borgevassdraget på Vestvågøy foreslått åpnet – nemlig Innerpolden og Lilandsvatnet, mens Ytterpolden foreløpig ikke foreslås åpnet. Nærmere info finner man i lenken nederst på siden.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         Knut Sundklakk og de andre kan glede seg til fiske igjen i Jenndalsvassdraget
Blandede følelser 

For oss i stiftelsen tas nyhetene imot med litt blandede følelser. Det er supert at vi, sammen med grunneierne, har fått gjennomslag for at 5 av vassdragene som ble stengt i 2021 nå åpnes igjen for fiske allerede i år. De var i utgangspunktet stengt for 5 år, med ny vurdering da. Dette er åpenbart til stor glede for grunneierne, det lokale samfunnet og turister som ønsker å benytte muligheten til å fiske. Slik  stiftelsen vurderer det, er det også til det beste for utviklingen for fiskebestanden i disse vassdragene. Arbeidet vårt med å få på plass lokal forvaltning og fangstrapportering nytter, og metoden vår for dette fungerer! Det er nytt i forvaltningssammenheng, og det er gledelig. Vi vil fremover nå samarbeide med vassdragene om veien videre, og innen sesongen i år starter vil kortsalg på Inatur være på plass. Vi gleder oss til å se fiskerne igjen stå ved vannkanten, og vet dette vil tenne den lokale entusiasmen for bevaringen av lokalbestandene til anadrome fisk.

Aktiv forvaltning 

Dessverre er det 6 vassdrag som har fått avslag, og dette vil forståelig nok oppleves som en skuffelse for mange. Vi mener at en aktiv forvaltning, lokal frivillighet og lokalliv rundt elvene og vannene i landet er det beste for fisken selv. Ved at vassdrag står i brakk vil tiltak for utbedring og restaurering av skader ikke bli gjennomført, ei heller vil bestandsforandringer bli lett oppdaget. Vi vil ikke la det lokale momentumet i disse vassdragene stoppe opp, og vil fortsette samarbeidet fram mot mellomreguleringen neste år.

Vi har hatt en god dialog underveis, både med Statforvalteren og senere i prosessen også Miljødirektoratet. I skrivende stund kjenner vi ikke årsaken til beslutningen i hvert enkelt tilfelle, men vi vil jobbe videre med dette så snart det foreligger. Miljødirektoratet som er besluttende organ vil komme med en skriftlig begrunnelse snarlig. Høringsnotatet har en 6 ukers høringsfrist.

 

Les mer om høringen her.